Nasza misjaPrzez badania do zdrowia
Wyszukiwarka
wyszukiwarka zaawansowana
  • Projekt POWER (1) Tytuł projektu: „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” Nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (projekt wdrożeniowy) 2014‐2020 Numer i nazwa Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Numer i nazwa Działania: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
  • „Eksperyment medyczny a badanie kliniczne” - warsztaty online (1) BRAK WOLNYCH MIEJSC. Prezes Agencji Badań Medycznych zaprasza na spotkanie pt. „Eksperyment medyczny a badanie kliniczne”. Spotkanie odbędzie w dniu 22 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00 w formie aktywnych warsztatów on-line z wykorzystaniem platformy Zoom.
  • "Zasady ubiegania się o dofinansowanie na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich" - webinarium (1) Agencja Badań Medycznych zaprasza do udziału w webinarium: "Zasady ubiegania się o dofinansowanie na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich", które odbędzie się 12 lutego w godz. 11.00-14.00 na platformie Zoom.
do góry