Centrum Rozwoju Badań Klinicznych

Celem działania Centrum Rozwoju Badań Klinicznych (CRBK) jest inicjowanie i wspieranie aktywności przyczyniających się do zniesienia barier w rozwoju badań klinicznych w Polsce, a tym samym do wykorzystania w pełni potencjału naszego kraju i stymulacji dalszego rozwoju badań, które są kluczowym elementem rozwoju współczesnej medycyny.

Wzrost ilości badań to dla pacjentów, będących w centrum uwagi CRBK szansa na lepszy dostęp do nowoczesnych i innowacyjnych terapii.

Centrum Rozwoju Badań Klinicznych od początku swojej działalności analizowało oraz określało zakres i kierunek zmian, które doprowadziłyby do optymalizacji rynku badań klinicznych w Polsce, a co najważniejsze podejmowało szereg  inicjatyw  sprzyjających rozwojowi  badań klinicznych.

Jednym z priorytetów CRBK  jest rozwój niekomercyjnych badań klinicznych, które stanowią obecnie zaledwie 2,5 % rejestrowanych badań w Polsce. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest wciąż niedostateczna wiedza  na temat  planowania, organizacji, rejestracji i realizacji tego typu badań.

W związku z tym, CRBK w ramach swojej działalności edukacyjnej podjęło wiele kroków zmierzających do podniesienia wiedzy i tym samym kompetencji lekarzy w obszarze badań niekomercyjnych. Przykładem takich działań jest między innymi zorganizowanie i przeprowadzenie seminariów, czy uruchomienie strony internetowej na której lekarze mogą znaleźć wiele przydatnych informacji o badaniach niekomercyjnych, a z czasem będą mogli pobrać wzory  dokumentów takich jak protokół, umowa czy broszura badacza.

CRBK pozyskuje również samodzielnie fundusze na działalność edukacyjną. W ramach programu PO WER, Centrum Rozwoju Badań Klinicznych będzie realizować  projekt „Akademia Badań Klinicznych - rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”. W praktyce oznacza to możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych, seminariach i szkoleniach głównie przez członków zespołów badawczych.

Działalność edukacyjna CRBK skierowana  jest nie tylko do lekarzy czy zespołów badawczych, ale także do pacjentów, dlatego CRBK wspólnie z  partnerami i uczestnikami rynku badań klinicznych stworzyła serwis http://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/, którego celem jest  przedstawienie badań klinicznych wraz z najważniejszymi informacjami pomagającymi pacjentom oraz ich rodzinom w podjęciu decyzji o udziale w badaniu.

CRBK rozwija także współpracę międzynarodową w zakresie wspólnych projektów. Nawiązanie kontaktu z przedstawicielami National Institutes of Health (NIH) zaowocowało m.in. rozpoczęciem prac CRBK  nad organizacją wyjątkowego wydarzenia w Polsce jakim będzie 5 dniowy kurs dotyczący badań niekomercyjnych. Rozmowy zainicjowane z przedstawicielami Europejskiej Sieci Infrastruktury ds. Badań Klinicznych (ECRIN), doprowadziły natomiast do wstąpienia Polski do Sieci w roli obserwatora.

Do ważnych projektów CRBK należy też rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, które będą  funkcjonować w modelu usług wspólnych zapewniających kompleksowe i systemowe  wsparcie realizacji badań  zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych.

 

Opcje strony

do góry