Cel i główne założenia

W Polsce oprócz wsparcia na poziomie rozwoju profesjonalnych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), potrzebą jest  stworzenie sieci, w ramach której możliwa byłaby współpraca pomiędzy ośrodkami ją tworzącymi, polegająca na sprawnej wymianie informacji, doświadczeń, wspólnym opracowaniu narzędzi informatycznych dedykowanych badaniom klinicznym, tworzeniu procedur i dokumentów oraz zarządzaniu badaniami.

Celem utworzenia Polskiej Sieci Badań Klinicznych (PSBK) jest wdrożenie jednolitych systemowych rozwiązań jakościowych i procesowych w podmiotach realizujących badania kliniczne w Polsce. Wdrożenie powyższych rozwiązań bezpośrednio wpłynie na wzmocnienie pozycji Polski w zakresie prowadzenia badań klinicznych zwiększając atrakcyjność i konkurencyjność krajowej infrastruktury i jej zdolność do wspierania wysokiej jakości badań, a w konsekwencji spowoduje efektywniejszy rozwój współpracy na poziomie międzynarodowym. 

Główne założenia:                      

  • wypracowanie wspólnego standardu jakości;
  • ujednolicenie procesów operacyjnych w zakresie prowadzenia badań komercyjnych, efektywnej realizacji badań własnych – niekomercyjnych, a także badań wczesnych faz ze sprawniejszą ich obsługą;
  • możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, wspólnego rozwiazywania problemów ośrodków oraz poprawa współpracy krajowej między ośrodkami będącymi w sieci, co wpłynie znacząco na proces skutecznej rekrutacji w skali kraju oraz usprawni proces feasibility;
  • działania mające na celu kształcenie kadry badań klinicznych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu biorącego udział w badaniu klinicznym;
  • ujednolicenie zasad realizacji badań, kontraktowania, wyceny czy rozliczeń, w długotrwałej perspektywie przyczyni się do optymalizacji kosztów w zakresie refundacji oraz polityki lekowej w systemie ochrony zdrowia.

Opcje strony

do góry