Ruszyła rejestracja na studia podyplomowe dot. badań klinicznych

23 sierpnia o godzinie 10:00 rozpoczęła się rejestracja kandydatów na studia podyplomowe „Niekomercyjne Badania Kliniczne - projektowanie, realizacja i zarządzanie" (druga i trzecia edycja, 10.2021 – 06. 2022).

Jest to unikalny kierunek studiów podyplomowych obejmujący szeroki zakres zagadnień związanych z niekomercyjnymi badaniami klinicznymi.

Studia podyplomowe dedykowane są dla pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych: w tym lekarzy-badaczy, koordynatorów, personelu pomocniczego, ekonomistów, statystyków, prawników.

Do uczestnictwa w studiach zostanie zrekrutowanych maksymalnie po 5 osób z danego podmiotu leczniczego z uwzględnieniem parytetu 65 % kobiet do 35 % mężczyzn.

Rejestracja kandydatów prowadzona będzie od 23 sierpnia 2021 r. od godziny 10:00 do 3 września 2020r. do godziny 15:00.

Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych oraz warunkach rekrutacji TUTAJ   

Studia podyplomowe są częścią projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”, nr PO WR.05.02.00-00-0008/19-00, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V.

Projekt realizowany w partnerstwie z Agencją Badań Medycznych, Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

 

 

 

Opcje strony

do góry