Agencja Badań Medycznych

https://www.abm.gov.pl/pl/centrum-rozwoju-badan-k/projekt-po-wer/zadania-w-ramach-projek/zadanie-nr-3/harmonogram/995,Harmonogram-szkolen.html
2022-01-22, 11:43

Harmonogram szkoleń

 

Termin

Lokalizacja

wkrótce nowe terminy on-line
   
 
 
Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.
Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

Działania projektowe są zaplanowane na lata 2021/2022. 

Opcje strony