Zadanie nr 3

Podniesienie kompetencji Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniu klinicznym - szkolenia dla Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniu klinicznym.

W ramach zadania na terenie całego kraju zostanie zorganizowane i przeprowadzone szkolenia 300 lekarzy POZ, co ma na celu podniesienie kompetencji Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie m.in. prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniu klinicznym. Zakres szkoleń będzie obejmował m.in. rekrutację pacjenta do badania klinicznego, postępowanie z pacjentem biorącym udział w badaniu klinicznym – prawa i obowiązki, interakcje lekowe. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników ABM w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

 

Podstawa prawna:

Umowa o dofinansowanie nr POWR.05.02.0000-0008/19-00/3539/2020/133 z dnia 9 lipca 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opcje strony

do góry