Agencja Badań Medycznych

https://www.abm.gov.pl/pl/centrum-rozwoju-badan-k/projekt-po-wer/zadania-w-ramach-projek/zadanie-nr-3/rejestracja/999,Rejestracja-POWER-zadanie-3.html
2022-05-16, 10:25

Rejestracja POWER zadanie 3

Rekrutacja dostępna na stronie: 

https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/28k25,Projekt-POWER-szkolenie-online-dla-lekarzy-POZ.html

WAŻNE: Opcja "kontynuuj bez rejestracji" przekierowuje bezpośrednio do formularza podstawowego. Opcja "zarejestruj nowy profil" przekierowuje do założenia profilu na stronie ABM, w przypadku chęci uczestnictwa szkolenie dla lekarzy POZ należy wybrać z oferty szkoleniowej dostępnej w profilu.

Rekrutacja na szkolenie  jest dwuetapowa :

 • I etap: wypełnienie formularza podstawowego oraz uzupełniającego w systemie naboru kandydatów w zakładce ‘Wydarzenia i szkolenia’  
  (do formularza podstawowego przekierowuje zielona strzałka "Zapisz" na dole strony rejestracyjnej)
 • II etap: przesłanie oryginałów wymaganych dokumentów listem poleconym we wskazanym terminie (decyduje data stempla pocztowego):
  • Zaświadczenie z pracy, że lekarz jest zatrudniony w placówce udzielającej świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Załącznik nr 1 Oświadczenie uczestnika projektu
  • Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • Załącznik nr 3 Formularz zgłoszeniowy do projektu

Dokumenty należy wydrukować  oraz prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola we wszystkich załącznikach. Lider Projektu zastrzega sobie możliwość nierozpatrywania dokumentów wysłanych po czasie lub nieprawidłowo wypełnionych. Dokumenty prosimy przesyłać na adres:

Agencja Badań Medycznych

ul. Moniuszki 1A 00-014 Warszawa

z dopiskiem „Projekt POWER”.

Ukończenie każdego z etapów jest niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacji na szkolenie. Potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie zostanie przesłane w osobnej wiadomości emailowej.

Uwaga: Automatyczna informacja dotycząca złożenia wniosku w systemie naboru nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenia!

Dodatkowo niespełnienie któregokolwiek z poniższych warunków powoduje, że dany kandydat nie jest brany pod uwagę w procesie rekrutacji:

 1. Nieuzupełnienie formularza uzupełniającego w systemie rekrutacji.
 2. Nieprzesłanie we wskazanym czasie (decyduje data nadania) któregokolwiek z oryginałów dokumentów wydrukowanych w kolorze.
 3. Niepoprawne uzupełnienie (niekompletne wypełnienie) wszystkich pól załączników.
 4. Skorzystanie z innej formy wsparcia w ramach projektu POWER „Akademia Badań Klinicznych” – szkolenia, studia podyplomowe, warsztaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty dla kandydatów chcących wziąć udział w szkoleniach:

 • REGULAMIN rekrutacji szkoleń (prosimy o zapoznanie się z regulaminem)
 • Zaświadczenie z pracy, że lekarz jest zatrudniony w placówce udzielającej świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Załącznik nr 1 Oświadczenie uczestnika projektu
 • Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 • Załącznik nr 3 Formularz zgłoszeniowy do projektu

Dokumenty dla osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniach (do zapoznania się):

 • Załącznik nr 4 Wzór umowy dla uczestnika
 • Załącznik nr 5 Informacja dotycząca zwrotu kosztów noclegu (nie obowiązuje dla szkoleń w formie online)
 • Załącznik nr 6 Wniosek o refundację kosztów noclegu (nie obowiązuje dla szkoleń w formie online)
 • Załącznik nr 7 Informacja dotycząca zwrotu kosztów podróży (nie obowiązuje dla szkoleń w formie online)
 • Załącznik nr 8 Wniosek o refundację przejazdu transportem publicznym (nie obowiązuje dla szkoleń w formie online)
 • Załącznik nr 9 Oświadczenie dotyczące refundacji przejazdu samochodem prywatnym (nie obowiązuje dla szkoleń w formie online)

 

Nabór trwa do wyczerpania miejsc, o czym będziemy informować na bieżąco.  

W razie pytań prosimy o kontakt na adrespower@abm.gov.pl

 

Opcje strony