Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich - ABM/2021/1

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs numer ABM/2021/1 na wsparcie projektów niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze chorób rzadkich.

Środki finansowe przeznaczone na konkurs: 100 mln zł
 

Sposób złożenia wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://konkurs.abm.gov.pl/#/

Termin składania wniosku o dofinansowanie: 

Wnioski można składać od 28.01.2021 od godziny 12:00 r. do 31.03.2021 r. do godziny 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie Agencji www.abm.gov.pl.

 

Webinarium  dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/10k8,Zasady-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-obsza.html

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: niekomercyjne@abm.gov.pl

Opcje strony

do góry