Aktualnie znajdujesz się na:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie ws. ewaluacji jakości działalności naukowej

Jednym z trzech kryteriów ewaluacji są „efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych”. Ocenia się je na podstawie wysokości środków finansowych pozyskanych na projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane w trybie konkursowym przez m.in. instytucje unijne, zagraniczne, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki czy Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Projekty badawcze finansowane w trybie konkursowym przez Agencję Badań Medycznych według obecnie obowiązującego rozporządzenia nie są brane pod uwagę, pomimo że Agencja jest państwową osobą prawną, której działalność polega na dofinansowaniu badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych wyłonionych w drodze konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych i epidemiologicznych oraz eksperymentów badawczych.

Proponowana zmiana rozporządzenia odpowiada oczekiwaniom środowiska naukowego i ma na celu umożliwić uwzględnienie grantów przyznawanych przez Agencję Badań Medycznych w nadchodzącej parametryzacji.

Treść projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej dostępna jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349001/katalog/12802632#12802632

Opcje strony

do góry