Aktualnie znajdujesz się na:

Powołanie nowego Reprezentanta Krajowego w ramach jednostki POLCRIN

Pod koniec kwietnia został powołany nowy Krajowy Reprezentant w ramach jednostki POLCRIN (ang. Polish Clinical Research Infrastructure Network). Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, zastąpił pełniącego tę funkcję przez ponad dwa lata prof. dr hab. n. med. Tomasza Hryniewieckiego, Kierownika Kliniki Wad Zastawkowych Serca w Narodowym Instytucie Kardiologii, Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii. Krajowy Reprezentant POLCRIN jest równocześnie członkiem organu doradczego - Komitetu ds. Sieci w organizacji ECRIN (ang. European Clinical Research Infrastructure Network).

Misją POLCRIN jest rozwój badań klinicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem promocji innowacji, konkurencyjności i jakości w badaniach klinicznych zainicjowanych przez badaczy. Powołanie nowego Krajowego Reprezentanta umożliwi kontynuowanie owocnej, międzynarodowej współpracy, a tym samym wpłynie na zwiększenie dostępności badań dla polskich pacjentów oraz wzmocnienie sektora badań niekomercyjnych w naszym kraju.

Opcje strony

do góry