Aktualnie znajdujesz się na:

Rola organizacji pacjentów w badaniach klinicznych – ocena etyczna

Obraz zawierający tekst, znak

Opis wygenerowany automatycznie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie pt. „Rola organizacji pacjentów w badaniach klinicznych – ocena etyczna”.
 

Warsztat organizowany w partnerstwie z Agencją Badań Medycznych odbędzie się:  27 października 2022 r. (czwartek), w godz.: 11:00-14:00 w formie hybrydowej.
Spotkanie stacjonarne odbędzie się w sali 119 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Żwirki i Wigury 63, Warszawa).

Zapisując się na wydarzenie, poznacie Państwo szanse i możliwości jakie stoją przed organizacjami pacjentów, które angażują się w proces badań klinicznych.

Zachęcamy do udziału w warsztacie w formule stacjonarnej. Osobiste spotkanie z ekspertami oraz przedstawicielami innych organizacji pacjentów stwarza warunki do efektywniejszej wymiany myśli, doświadczeń i dyskusji.

Wśród prelegentów wydarzenia:

  • Eunika Książkiewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Nauki i Finansowania Projektów w Agencji Badań Medycznych,
  • dr n. med. Elżbieta Bylina, Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Badań Klinicznych w Agencji Badań Medycznych,
  • Marzanna Bieńkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz opiekun Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • Tomasz Młynarski, Radca prawny, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Rzecznika Praw Pacjenta, Członek Rady Przejrzystości AOTMIT,
  • dr hab. Marek Czarkowski, Profesor UKSW, Collegium Medicum.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w wydarzeniu, wysyłając e-mail z imieniem, nazwiskiem, a także nazwą organizacji i formą uczestnictwa (online lub stacjonarnie) na adres kontakt@pacjenci.pro.


Warsztat dostępy jest dla wszystkich organizacji pacjentów nieodpłatnie. Podobnie jak podczas innych wydarzeń stacjonarnych dla osób spoza Warszawy mamy możliwość pokrycia kosztów przejazdu PKP II klasy.

***

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu PACJENCI.PRO, realizowanego w partnerskiej współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, a także w partnerstwie z Agencją Badań Medycznych, pod patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.            

 

Opcje strony

do góry