Aktualnie znajdujesz się na:

Rozstrzygnięcie Konkursu nr ABM/2022/5 na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych

Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych (ABM/2022/5).

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej rekomendację do dofinansowania w Konkursie otrzymało 7 projektów, dla których łączna kwota dofinansowania wynosi 198 453 062,88 zł.

Nabór wniosków w konkursie trwał od 18 lipca 2022r. do 19 września 2022r. W ramach Konkursu wpłynęło 16 wniosków o łącznej wartości projektów 626 056 606,50 zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 10 wniosków.

 

Lista rankingowa znajduje się poniżej.

Szanowni Państwo!

Wszyscy wnioskujący otrzymają ponadto indywidualną informację dotyczącą wyników konkursu oraz przyznanej w ramach projektu punktacji. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: komercyjne@abm.gov.pl.

Opcje strony

do góry