Aktualnie znajdujesz się na:

Nowa edycja programu Walczaka NAWA

Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia, Agencja Badań Medycznych i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wspólnie ogłaszają nową edycję programu Walczaka NAWA. To okazja dla doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich do odbycia staży w najlepszych ośrodkach prowadzących działalność badawczą, dydaktyczną lub związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w powiązaniu z działalnością naukową na całym świecie.

Program Walczak NAWA jest wspólną inicjatywą Agencji Badań Medycznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i wpisuje się w szerszy ekosystem finansowania nauk medycznych w Polsce, w szczególności poprzez inwestycje w rozwój najwyższej jakości kadr medycznych. Celem programu Walczak NAWA jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy obszaru nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.

Każdy z uczestników Programu Walczak NAWA będzie miał możliwość rozwoju kompetencji w ramach jednej z trzech ścieżek: dydaktycznej, naukowej i klinicznej podczas stażu trwającego od 1 do 6 miesięcy. Osoby realizujące projekty w ramach Programu mają możliwość przeprowadzenia badań naukowych i pracy u boku wybitnych specjalistów w najlepszych ośrodkach naukowych na całym świecie.

Nowa edycja programu Walczak NAWA została opracowana przy wsparciu merytorycznym Agencji Badań Medycznych. Program jest finansowany ze środków Agencji Badań Medycznych i realizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej na zlecenie Ministra Zdrowia.

Program im. prof. Franciszka Walczaka został zainicjowany przez Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego w 2018 roku i stanowi hołd dla jego mentora i nauczyciela prof. Walczaka uważanego za ojca polskiej szkoły elektrofizjologii klinicznej.

Cieszę się, że możemy wspierać tak ważną część budowania jakości polskich nauk medycznych jaką jest współpraca z najlepszymi globalnymi uczelniami jak Harvard Medical School, czy organizacja staży zagranicznych dla najlepszych polskich naukowców w wiodących ośrodkach naukowych na świecie. Jestem szczególnie dumny, że w ten symboliczny sposób możemy uhonorować imię prof. Walczaka, który był również moim mistrzem ucząc mnie pasji do medycyny klinicznej oraz wielkiego szacunku dla drugiego człowieka i towarzyszenia mu w chorobie -  podkreśla dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych.

 

Szczegółowe informacje: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka

Kontakt do koordynatora programu: e-mail: walczak@nawa.gov.pl tel. + 48 22 390-35-64

 

Opcje strony

do góry