Aktualnie znajdujesz się na:

Rozstrzygnięcie II rundy Konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych – edycja II (ABM/2023/1)

Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki II rundy Konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych – edycja II (ABM/2023/1).

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej rekomendację do dofinansowania w Konkursie otrzymało 19 projektów, dla których łączna kwota dofinansowania wynosi 241 299 293,74 zł.

Nabór wniosków w II rundzie konkursu trwał od 18 kwietnia 2023 r. do 23 maja 2023 r. W ramach II rundy Konkursu wpłynęło 76 wniosków o łącznej wartości projektów 932 803 796,08 zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 70 wniosków.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie konkursem ABM/2023/1 i liczbę złożonych w Konkursie projektów badań klinicznych i eksperymentów badawczych dających szansę na poprawę sytuacji pacjentów w Polsce, przede wszystkim poprzez zwiększenie dostępności nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, Prezes Agencji podjął decyzję o podniesieniu pierwotnej alokacji na II rundę o 141 299 293,74  zł.

 

Lista rankingowa znajduje się poniżej.

Szanowni Państwo!

Wszyscy wnioskujący otrzymają ponadto indywidualną informację dotyczącą wyników konkursu oraz przyznanej w ramach projektu punktacji. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: niekomercyjne@abm.gov.pl.

Opcje strony

do góry