Aktualnie znajdujesz się na:

Sposób oceny projektów niekomercyjnych badań klinicznych finansowych przez ABM

W związku z informacjami, jakie pan prof. Jacek Jassem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przekazał mediom, mogącymi sugerować, że Agencja Badań Medycznych nierówno traktuje potencjalnych beneficjentów w konkursach i przydzielała granty na badania instytucjom o uprzywilejowanej pozycji, informujemy co następuje.

Plan konkursów ABM ogłaszany jest na przełomie listopada i grudnia roku poprzedzającego ich ogłoszenie i jest publiczny, a więc wszyscy naukowcy mogą przygotować się do aplikacji.

Projekty niekomercyjnych badań klinicznych finansowych w Polsce są oceniane w trzech etapach:

 • Etap I: Do pierwszego etapu oceny merytorycznej przekazywane są aplikacje, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Podczas pierwszego etapu weryfikowane jest m.in. poprawność skonstruowania badania klinicznego, dobór grupy badanej, doświadczenie głównego badacza. Każdy z projektów jest oceniany przez co najmniej 2 ekspertów.
 • Etap II: Projekty, które pozytywnie przeszły I etap oceny merytorycznej kierowane są do kolejnego etapu, w ramach którego sprawdzana jest innowacyjność i wartość naukowa projektu, możliwość wdrożenia projektu do polskiego systemu ochrony zdrowia, efekty ekonomiczne itp. Każdy z projektów jest oceniany przez kolejnych co najmniej 2 ekspertów.
 • Etap III: Projekty, które otrzymały pozytywne recenzje na etapie drugim, kierowane są do III etapu. Na III etapie ocenie podlegają kryteria premiujące (nieobligatoryjne aby projekt otrzymał dofinansowanie). Na tym etapie projekty otrzymują premie punktową np. za to, że projekt dotyczy konkretnego obszaru tematycznego (choroba rzadka, nowotworowa itp.). Każdy z projektów jest oceniany przez co najmniej 2 ekspertów.

W trakcie konkursu nie trzeba przedkładać zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) – można to zrobić po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem rekrutacji pacjentów. Dodatkowo to eksperci URPL weryfikują dokumentację pod względem regulacyjnym i bezpieczeństwa farmakoterapii.

Wśród głównych badaczy projektów ABM jest 181 osób z całego kraju, których poglądy polityczne nie były kryterium przyznawania grantów. Są wśród nich tak wybitne postaci w świecie nauki jak:

 • prof. Robert Flisiak,
 • prof. Krzysztof Pyrć,
 • prof. Jerzy Jaroszewicz,
 • prof. Michał Lew-Starowicz,
 • prof. Jerzy Sieńko,
 • prof. Grzegorz Basak ,
 • prof. Barbara Jarząb,
 • prof. Sebastian Giebel,
 • prof. Tomasz Szczepański,
 • prof. Wojciech Młynarski,
 • prof. Anna Raciborska,
 • prof. Wojciech Szczeklik,
 • prof. Ernest Kuchar,
 • prof. Maria Pokorska – Śpiewak,
 • prof. Robert Mróz.

Jednocześnie przypominamy, że Gdański Uniwersytet Medyczny, z którym pan prof. Jacek Jassem jest związany, jest jednym z największych beneficjentów konkursów ogłaszanych przez ABM. Do tej pory Agencja podpisała z pomorską uczelnią 21 umów na kwotę blisko 250 mln zł.

Granty z ABM otrzymywali uznani specjaliści z gdańskiej społeczności akademickiej, którzy uczciwie o nie zabiegali w procedurze konkursowej, a dziś je rzetelnie realizują. Są to m.in.:

 • prof. dr hab. Aleksandra Żurowska,
 • dr hab. Joanna Kwiatkowska,
 • prof. dr hab. Miłosz Jarosław Jaguszewski,
 • prof. dr hab. Jan Zaucha,
 • prof. dr hab.  Bartosz Karaszewski,
 • dr hab. Tomasz Smiatacz,
 • dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka,
 • dr  Beata Wajda,
 • prof. dr hab. Piotr Czauderna,
 • dr  Lidia Woźniak-Mielczarek,
 • prof. dr hab. Paweł Zagożdżon,
 • prof. dr hab. Leszek Kalinowski,
 • dr  Piotr Wiśniewski,
 • dr hab. Krystian Adrych,
 • dr  Jan Romantowski.

Mając na uwadze powyższe, krzywdzące jest używanie wszelkich uogólnień i przekazywanie niesprawdzonych informacji, zwłaszcza wobec zespołów realizujących projekty finansowane przez ABM. Dziś to ponad 800 osób. 

Procedura wyboru wniosków, która jest transparentna od samego początku, może być przedmiotem dyskusji i wdrażania niezbędnych korekt. Agencja jest otwarta na wszelką sugestie i konieczność zmian, wynikających zarówno z dotychczasowego doświadczenia, wzorców międzynarodowych, jak i wytyczonych celów przez MZ. Nie można jednak przekreślać 5 lat tworzenia unikalnej działalności na rzecz rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce. Przed powołaniem ABM nasz kraj realizował praktycznie tylko komercyjne projekty.

W załączeniu pełna lista projektów realizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz lista beneficjentów, którzy podpisali umowy z ABM w ramach konkursów na niekomercyjne badania kliniczne.

 

 

 

Opcje strony

do góry