Agencja Badań Medycznych

https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/wstepne-konsultacje-rynkow/1235,Wstepne-konsultacje-rynkowe-dotyczace-opracowania-zalozen-do-przygotowania-i-wdr.html
2022-07-05, 00:10

Wstępne konsultacje rynkowe dotyczące opracowania założeń do przygotowania i wdrożenia systemu teleinformatycznego Polskiej Sieci Badań Klinicznych

Zapraszamy do złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych do dnia 31.01.2022 r.

Opcje strony