Wspieranie badań medycznych na świecie

W Stanach Zjednoczonych i większości krajów Unii Europejskiej istnieją wyspecjalizowane jednostki finansujące badania naukowe w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Agencja Badań Medycznych powstała  na wzór najlepszych tożsamych agencji zagranicznych, takich jak: National Institutes of Health w USA,  Medical Research Council w Wielkiej Brytanii czy INSERM we Francji.

National Institutes of Health, który powstał w 1887 r., jest amerykańską instytucją rządową. Do jej podstawowych zadań zalicza się wspieranie innowacyjnych strategii badawczych służących ochronie i poprawie zdrowia. W ramach agencji działa niemal 30 instytucji i centrów, z których każdy ma swój własny program badań, często koncentrujący na konkretnych obszarach medycznych.

Badania kliniczne służące poprawie zdrowia ludzkiego prowadzi również brytyjski Medical Research Council, ściśle współpracujący z National Health Service i brytyjskimi departamentami zdrowia. Instytucja wspiera szerokie spektrum badań biomedycznych - od podstawowej nauki laboratoryjnej po badania kliniczne we wszystkich głównych obszarach chorobowych.

Uznanym instytutem naukowym i technologicznym jest francuski INSERM, który monitoruje prace dziewięciu instytutów tematycznych, zaangażowanych w prowadzenie badań w wybranych obszarach medycyny, a także współpracuje z najbardziej prestiżowymi ośrodkami badawczymi z całego świata.

Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking działa na rzecz przyśpieszenia rozwoju innowacyjnych leków, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów zdrowia publicznego, w których potrzeby medyczne i społeczne pacjentów są niezaspokojone. Wspólne Przedsięwzięcie Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2 (IMI2 JU – Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking) to partnerstwo publiczno-prywatne zawarte pomiędzy Komisją Europejską i Europejską Federacją Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) o budżecie 3,27 mld Euro, z czego połowa pochodzi z programu Horyzont 2020 (obszar Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan).

 

Opcje strony

do góry