Konkurs na działalność badawczo - rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs numer ABM/2020/1 w ramach Planu Rozwoju Badań Klinicznych oraz Narodowej Strategii Onkologicznej na wsparcie projektów niekomercyjnych badań klinicznych dotyczących:

a. produktu leczniczego lub
b. wyrobu medycznego lub 
c. ATMP – (Advanced Therapy Medicinal Products) - produktu leczniczego terapii zaawansowanej, lub
d. wypracowania nowych schematów diagnostycznych lub/i interwencyjnych metod leczenia  lub
e. rozwiązań w zakresie medycyny cyfrowej (telemedycyny)  lub
f. pojedynczych związków chemicznych, substancji, mieszaniny substancji lub związków złożonych o potencjalnych właściwościach leczniczych i potwierdzonym w fazie przedklinicznej bezpieczeństwie. 
 
Sposób złożenia wniosków o dofinansowanie:
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://konkurs.abm.gov.pl/#/
 
Termin składania wniosku o dofinansowanie: 
Wniosek należy złożyć od 02.03.2020 r. do 30.10.2020 r. do godziny 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie Agencji www.abm.gov.pl 
Wnioski będą oceniane w 3 rundach: 
 
Runda I: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 02.03.2020 r. - 30.04.2020 r. 
Runda II: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 01.05.2020 r. - 31.08.2020 r. 
Runda III: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 01.09.2020 r. - 30.10.2020 r.  
 
Przy czym każda z rund składa się z etapów oceny wskazanych w procedurze oceny wniosków niniejszego Regulaminu. 
 
Z każdej rundy tworzona jest odrębna lista rankingowa. 
Punkt informacyjny:
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielamy pod numerami telefonu:
+48 22 2707054
 +48 22 2707051
 
Pytania dot. konkursu prosimy kierować na adres mailowy: niekomercyjne@abm.gov.pl
 
 
UWAGA! 

Agencja Badań Medycznych informuję, że w związku ze specyfiką projektów realizowanych w ramach działalności badawczo – rozwojowej w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych  w dniu 07.07.2020 r. zmieniony został wzór umowy o dofinansowanie stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. Zmiany w Umowie dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z PWI oraz działań informacyjno-promocyjnych do realizacji których zobligowani zostaną Beneficjenci.

 

Opcje strony

do góry