Nabór na ekspertów zewnętrznych oceniających pod względem merytorycznym wnioski o dofinansowanie projektów naukowych.

Agencja Badań Medycznych ogłasza nabór na ekspertów zewnętrznych oceniających pod względem merytorycznym wnioski o dofinansowanie projektów naukowych. Nabór odbywa się  w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane współpracą w przedmiotowym zakresie prosimy o zapoznanie się z regulaminem powoływania i współpracy z ekspertami oraz przesłanie:

  1. wniosku o wpis do Bazy kandydatów
  2. oświadczenia kandydata na eksperta Agencji Badań Medycznych

Dokumenty elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: eksperci@abm.gov.pl lub w formie papierowej listem poleconym na adres: Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących naboru udzielają od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:15 do 16:15:

  • Pani Anna Bedyńska tel. 532 341 309

 

Opcje strony

do góry