Aktualnie znajdujesz się na:

Rada ABM

Rada jest jednym z organów Agencji Badań Medycznych, a jej kadencja trwa 6 lat. W skład Rady wchodzi od 15 do 20 członków powoływanych i odwoływanych przez Ministra Zdrowia.

Organ posiada kompetencje w zakresie opiniowania m.in. perspektywicznych kierunków działalności badawczej i zasad podziału środków finansowych. Rada opiniuje również roczny plan działania ABM, który jest  dokumentem określającym zakres konkursów i projektów własnych realizowanych przez ABM w danym roku kalendarzowym.

Skład Rady Agencji (kadencja na lata 2019-2025):

Przewodniczący Rady: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski - Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków; Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie [Zgłoszony jako przedstawiciel dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia]

Zastępca Przewodniczącego Rady: prof. dr hab. n. med. Jerzy Sieńko - Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej SPWSZ [Wskazany przez Ministra Zdrowia]

Członkowie Rady:

 • Professor Waldemar Priebe - Professor of Medicinal Chemistry; Department of Experimental Therapeutics; Division of Cancer Medicine; The University of Texas MD Anderson Cancer Center [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 • Professor George Wilding - Former Vice President and Deputy Chief Academic Officer/Vice Provost; Clinical and Interdisciplinary Research; The University of Texas MD Anderson Cancer Centre and Professor/Director Emeritus; University of Wisconsin Carbone Cancer Center [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 • Professor Christopher JL Murray - The Chair and Professor of Global Health at the University of Washington; Director of the Institute for Health Metrics and Evaluation (IMHE)  [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 • Prof. Maria Siemionow - profesor ortopedii i dyrektor kształcenia mikrochirurgii na Uniwersytecie Illinois w Chicago. [Wskazana przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji]
 • PhD Michael J. Pencina - Vice Dean for Data Science and Information Technology; Professor of Biostatistics and Bioinformatics; Duke University School of Medicine [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 • Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Faustyn Krzemiński - Kierownik Katedry Farmakologii, Farmakologii Klinicznej i Toksykologii Klinicznej, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek - Kierownik Katedry I Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego [Zgłoszony przez Konfederację Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych]
 • Dr n. med. Bernard Waśko - Doktor nauk medycznych, ukończył Akademię Medyczną w Lublinie. Pełnił funkcję dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, był dyrektorem medycznym w firmie doradczej PwC. Pełnił również stanowisko zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw medycznych. Obecnie dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego   [Zgłoszony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia]
 • Prof. dr hab. n. ekon.  Alojzy Z. Nowak Rektor Uniwersytetu Warszawskiego [Wskazany przez Ministra Nauki i Edukacji]
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Byrski – Klinika onkologii i chemioterapii PUM w Szczecinie [Wskazany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego]
 • Ksiądz dr Arkadiusz Nowak - Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej [powołany na wniosek Organizacji Pacjenckiej]
 • Prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama-Hezavah - Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej, konsultant krajowy z zakresu chirurgii stomatologicznej, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, sekretarz Prezydium Rady Doskonałości Naukowej II kadencji [Wskazany przez Ministra Zdrowia
 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha – Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi [Wskazany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji]
 • Dr n. med. Zbigniew Teter – Departament Wojskowej Służby Zdrowia [Wskazany przez Ministra Obrony Narodowej]
 • Dr hab. n. med. Tomasz Jerzy Stefaniak - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny [Wskazany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia]
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja – Szpital Uniwersytecki w Krakowie [Wskazany przez Ministra Finansów]
 • dr hab. n. med. Mirosław Jarosz – Lubelska Akademia WSEI w Lublinie [wskazany przez Ministra Rozwoju i Technologii] 

Opcje strony

do góry