Opis projektu


Celem utworzenia wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych było wykorzystanie potencjału, jaki znajduje się w polskich publicznych ośrodkach realizujących badania kliniczne, stworzenie korzystnych warunków do inicjowania niekomercyjnych badań klinicznych przez badaczy oraz zwiększenie dostępu do innowacyjnych technologii lekowych dla polskich pacjentów, a co za tym idzie zwiększenia liczby badań klinicznych realizowanych w Polsce. 

W 2020 i 2021 roku Agencja ogłosiła dwie edycje konkursu na tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK) oraz jeden konkurs dedykowany onkologicznym i hematoonkologicznym Centrom Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK). Głównymi obszarami dofinansowania są:

W I edycji konkursu CWBK (ABM/2020/3) Agencja przeznaczyła ok. 100 milionów zł na dofinansowanie dziesięciu wyspecjalizowanych jednostek zlokalizowanych w całej Polsce.

Są to następujące podmioty:

W II edycji konkursu CWBK (ABM/2021/4) dofinansowanie w wysokości całkowitej kwoty ok. 50 milionów zł otrzymało sześć podmiotów:

Na rzecz III edycji konkursu (ABM/2021/6) dedykowanego onkologicznym i hematoonkologicznym Centrom Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK) Agencja przekazała ok. 45 milionów zł dla siedmiu jednostek:

Spośród 23 Beneficjentów konkursów na Centra Wsparcia Badań Klinicznych, 9 Ośrodków otrzymało środki na realizację badań faz wczesnych.
*
z Ośrodkiem Faz Wczesnych (OWF)
 

Opcje strony

do góry