57.Seminarium pt. "Proces koordynacji badania klinicznego"

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Badania kliniczne
Obszar
kliniczne
Forma
szkolenia
Cena
bezpłatne
Odbiorca
administracja szpitali, członkowie zespołów badawczych, lekarze

Szanowni Państwo,

Agencja Badań Medycznych wraz z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu serdecznie zapraszają na seminarium online pt. "Proces koordynacji badania klinicznego". 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat roli ośrodka i sponsora w procesie koordynacji badania klinicznego, omówieniu wizyt otwierających, zamykających i monitoringowych oraz przedstawieniu obowiązków koordynatora badań klinicznych.

Zachęcamy do udziału w szczególności osoby odpowiedzialne za koordynowanie badań klinicznych oraz wszystkich zainteresowanych wskazaną tematyką!

Program

AGENDA

„Proces koordynacji badania klinicznego”

12 października 2022 r. godz. 10.00

 

10.00 – Powitanie uczestników spotkania

10.05 – Część I. Dorota Stefanicka-Wojtas – Koordynator badań klinicznych, Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych we Wrocławiu

1. Rola ośrodka w procesie koordynacji badania klinicznego.

2. Wizyty otwierające, zamykające, monitoringowe.

3. Współpraca koordynatora z zespołem badawczym.

11:20     Dyskusja z uczestnikami

11:30 Część II. - Julia Raińczuk - Koordynator badań klinicznych, Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych we Wrocławiu

1. Rola sponsora w procesie koordynacji badania klinicznego.

2. Rola i obowiązki koordynatora badań klinicznych.

3. Karta obserwacji klinicznej (CRF).

12:45     Dyskusja z uczestnikami

12.55 – ZAKOŃCZENIE

Prowadzący

Julia Raińczuk

Koordynator badań klinicznych, związana z UMW od ponad 4 lat. W UCWBK odpowiedzialna za realizację badania INFERRCT.  W 2008 na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskała z wyróżnieniem dyplom magistra na kierunku Stosunki międzynarodowe, a w 2009 roku dyplom magistra Dziennikarstwa i Komunikacji społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako koordynator projektów finansowanych ze środków unijnych oraz manager międzynarodowych projektów naukowych. To właśnie w trakcie pracy przy projektach medycznych zrodziło się jej zainteresowanie badaniami klinicznymi, które przerodziło się w pasję i chęć rozwoju zawodowego w tym obszarze. Ukończyła studia podyplomowe „Niekomercyjne Badania Kliniczne – projektowanie, realizacja i zarządzanie” na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Od stycznia 2023 sama prowadzi zajęcia ze studentami studiów podyplomowych na temat koordynacji planowania oraz zarządzania badaniami klinicznymi.  Jest członkiem Stowarzyszenia  na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl) oraz grupy roboczej Polskiej Sieci Badań Klinicznych w obszarze Monitorowania.

Dorota Stefanicka-Wojtas

Studiowała Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 2014 ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie i Marketing” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu a w 2020 studia podyplomowe na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku „Badania kliniczne - metodologia, organizacja i zarządzanie”. Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu pracuje od 2017 roku. Początkowo jako manager projektów międzynarodowych, następnie jako koordynator badań klinicznych. W UCWBK odpowiedzialna za realizację badania LBL-2018 i IntReAll2010. Jej dodatkowe pole zainteresowań to medycyna spersonalizowana. Na Uniwersytecie Medycznym otworzyła przewód doktorski, który ma pomóc wskazać bariery i czynniki ułatwiające wdrażanie innowacyjnych interwencji w ramach polskiego systemu opieki zdrowotnej. Jest asystentem naukowym w projekcie Horyzont 2020 „Regions4PerMed - Interregional coordination for a fast and deep uptake of personalised health”.

Uwagi

Istnieje możliwość tłumaczenia spotkania przez tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM). Prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby na adres e-mail: szkolenia@abm.gov.pl do dnia 29.09.2022 r.

Na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym otrzymają Państwo link do spotkania.

Udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatami wyświetlanymi w trakcie rejestracji oraz po jej dokonaniu. Otrzymanie maila z potwierdzeniem zapisu na dane szkolenie jest jednoznaczne z prawidłowym ukończeniem rejestracji i zakwalifikowaniem na szkolenie.

Ilość uczestników jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych termnów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry