Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualizacja: Konkurs dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych (ABM/2022/2) – Aktualizacja Regulaminu Konkursu

Agencja Badań Medycznych informuje, że z uwagi na liczne głosy środowiska przedsiębiorców MŚP, zgłaszane do Agencji Badań Medycznych, dokonano aktualizacji Regulaminu Konkursu. Główne zmiany dotyczą:

  • rozszerzenia spektrum prowadzonej działalności przedsiębiorstwa poprzez dodanie zapisu uwzględniającego możliwość prowadzenia działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, w przypadku podmiotów aplikujących z Wnioskiem dotyczącym Wyrobu stanowiącego oprogramowanie;
  • zmniejszenia kwoty sumarycznego przychodu netto przedsiębiorstwa ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za dwa ostatnie lata obrotowe z 4 mln PLN do 2 mln PLN oraz doprecyzowania, iż w ramach przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wykazywane są też usługi.

W związku ze zmianami w treści Regulaminu, aktualizacji poddano również: Wzór Karty Oceny Formalnej (załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu) oraz Wzór oświadczenia o przychodach ze sprzedaży produktów (załącznik nr 11 do Regulaminu Konkursu).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualnymi dokumentami.

Opcje strony

do góry