Aktualnie znajdujesz się na:

Wzór umowy trójstronnej Polskiej Sieci Badań Klinicznych – już dostępny!

Agencja Badań Medycznych nieustannie podejmuje działania, których celem jest rozwój i uatrakcyjnienie polskiego rynku badań klinicznych. Dzięki aktywnościom ABM, liczba realizowanych w Polsce badań klinicznych stale wzrasta, dając polskim pacjentom dostęp do przełomowych i innowacyjnych terapii, wspierając system ochrony zdrowia oraz rozwijając potencjał naukowy krajowych badaczy i naukowców.

Z każdym rokiem zwiększa się liczba firm farmaceutycznych oraz Sponsorów decydujących się na realizacje badań klinicznych w Polsce. Stało się to możliwe poprzez stworzenie przyjaznego i otwartego środowiska, które gwarantuje zachowanie wysokiej jakości oraz przejrzystości realizowanych badań klinicznych. Utworzenie Polskiej Sieci Badań Klinicznych, w której skład wchodzą 23 ustandaryzowane ośrodki, zwiększyło wolumen i konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej.

Aby nieustannie poszerzać możliwości, Agencja przy współpracy z Interesariuszami rynku badań klinicznych dostarcza narzędzia i rozwiązania, których celem jest wsparcie każdego etapu realizacji badania klinicznego. Idea ta przyświecała stworzeniu w pełni dostępnego wzoru umowy trójstronnej, który ułatwi proces kontraktowania. Jest to skomplikowana, wieloetapowa i czasochłonna procedura, stąd niezwykle ważne było zapewnienie zbioru zapisów, które będą stanowić fundament do dalszego rozwijania zaproponowanych postanowień.

Dokument ten podlegać będzie aktualizacjom dostosowującym go do zmieniających się potrzeb odbiorców i rynku badań klinicznych.

 

Opcje strony

do góry