Aktualnie znajdujesz się na:

TRWA REJESTRACJA na Międzynarodową konferencję „Zdrowie i Medycyna w Obliczu Konfliktu Zbrojnego"

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Agencją Badań Medycznych zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pn. „Zdrowie i Medycyna w Obliczu Konfliktu Zbrojnego”, która odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2023 roku. Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Zdrowia oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Celem konferencji jest dyskusja nad zmianami krajowego systemu ochrony i obrony ludności przed skutkami zdarzeń kryzysowych, a także umożliwienie udzielania skutecznej pomocy podczas konfliktu zbrojnego toczącego się na terenie własnym i w państwach sąsiadujących. Mając na uwadze postępujący w ostatnim dziesięcioleciu wzrost zagrożeń militarnych w regionie Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, do udziału w wydarzeniu zaproszono ekspertów z Polski, Ukrainy, Norwegii, czy Stanów Zjednoczonych, którzy poruszą kwestie odpowiedniego wykorzystania zasobów i kompetencji służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Zmiany w polityce międzynarodowej i wynikające z nich zagrożenia dla Polski pokazują, że wybrane zdolności operacyjne, które do tej pory pozostawały głównie w obszarze zainteresowania wojska, powinny stać się również elementem cywilnych segmentów życia społeczno-gospodarczego. Krajowa sieć podmiotów leczniczych uczestniczących w działaniach na rzecz bezpieczeństwa państwa powinna obejmować jednostki gotowe do prowadzenia kompletnej wielospecjalistycznej pomocy medycznej ze szczególnym naciskiem na leczenie obrażeń pola walki.

Obserwowane zmiany, powodują konieczność reorientacji na potrzeby zwiększenia zdolności obronnych Polski, w tym w obszarze medycyny wojennej. Należy podkreślić, że medycyna pola walki w dobie istniejących zagrożeń stała się koniecznością, z jej efektów powinna móc skorzystać również ludność cywilna.

Konferencję zainauguruje ogłoszenie konkursu Agencji Badań Medycznych dla przedsiębiorstw na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych, w tym rozwiązań cyfrowych, na potrzeby medycyny ratunkowej leczenia i rehabilitacji odniesionych obrażeń ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki, zdarzeń masowych i katastrof.

Celem konkursu jest powstanie wyrobów medycznych mających bezpośredni wpływ na zwiększenie szans przeżycia sił własnych biorących udział w walce zbrojnej oraz ludności cywilnej w warunkach konfliktu zbrojnego, poprzez tworzenie produktów ratujących życie oraz pozwalających na przedłużoną opiekę nad poszkodowanym, który nie może być ewakuowany z bezpośredniego zaplecza pola walki.

-W obliczu zagrożenia konfliktem zbrojnym musimy być przygotowani do niesienia profesjonalnej pomocy ewentualnym poszkodowanym. Innowacyjne rozwiązania technologiczne są szczególnie istotne w medycynie wojskowej i niejednokrotnie wyprzedzają zastosowania w lecznictwie cywilnym. Agencja włącza się w takie badania i mam nadzieję, że dzięki temu konkursowi najlepsze polskie uczelnie i instytuty badawcze utworzą konsorcja z przedsiębiorcami i opracują rozwiązania o światowym zasięgu które mogą okazać się przełomowe w medycynie pola walki – podkreśla Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

Podczas konferencji międzynarodowi eksperci będą dyskutować na temat niezbędnych zmian, mających na celu osiągnięcie przez polski system ochrony skutecznej odpowiedzi na zagrożenia związane z konfliktem zbrojnym. Wśród kluczowych tematów, omówione zostaną m.in. kwestie opracowania strategii zabezpieczenia medycznego państwa w sytuacji kryzysu i wojny oraz w działaniach niekonwencjonalnych, doskonalenie kadr medycznych oraz potrzeb medycyny ratunkowej, czy leczenia i rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki.

PROGRAM KONFERENCJI: DO POBRANIA TUTAJ 

TRWA REJESTRACJA NA WYDARZENIE! ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ. Przejdź do formularza rejestracji klikając TUTAJ

Opcje strony

do góry