Aktualnie znajdujesz się na:

Minister Zdrowia Adam Niedzielski na wniosek prezesa Agencji Badań Medycznych powołał członków Naczelnej Komisji Bioetycznej

Minister Zdrowia Adam Niedzielski na wniosek prezesa Agencji Badań Medycznych powołał członków Naczelnej Komisji Bioetycznej, odpowiedzialnej m.in. za sporządzanie ocen etycznych badań klinicznych.

Projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi zakłada, że członków Naczelnej Komisji Bioetycznej (NKB) powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia na 4-letnią kadencję, spośród kandydatów, których przedstawia Prezes Agencji Badań Medycznych.

- Członkowie Naczelnej Komisji Bioetycznej będą decydować o kompasie moralnym i etycznym badań klinicznych w Polsce. Powołani specjaliści reprezentują środowiska naukowe, humanistyczne i pacjenckie.  To dla nas zaszczyt, że Agencja Badań Medycznych stanie się regulatorem kwestii etycznych badań. W ciągu ostatnich kilku lat zainwestowaliśmy 2 mld zł w niekomercyjne badania kliniczne, dzięki czemu Polska stała się 11 rynkiem na świecie pod względem prowadzonych badań klinicznych i liczby pacjentów w nich zaangażowanych – powiedział dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych

Do zadań NKB należy:

 • sporządzanie oceny etycznej badania klinicznego;    
 • prowadzenie szkoleń dla członków komisji bioetycznych z zakresu bioetyki i  metodologii badań naukowych z udziałem ludzi lub z użyciem ludzkiego materiału biologicznego oraz dla osób zapewniających obsługę komisji bioetycznych;
 • współpraca z Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie oceny etycznej badania klinicznego;
 • rozpatrywanie wniosków o wpis na listę komisji bioetycznych uprawnionych do sporządzania oceny etycznej badania klinicznego.

Powołani członkowie Naczelnej Komisji Bioetycznej:

 1. Pani prof. dr. hab. n. med. Ewa Barcz;
 2. Pani prof. dr hab. Ewa Baum;
 3. Pan dr hab. n. med. Jan Biegus;
 4. Ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło;
 5. Pani prof. dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska;
 6. Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski;
 7. Pani prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak;
 8. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński;
 9. Pan prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert;
 10. Pan prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos;
 11. Pan prof. dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz;
 12. Pan Igor Grzesiak;
 13. Pan prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak;
 14. Pani prof. dr hab. n. prawn. Joanna Agnieszka Haberko;
 15. Pan Mecenas Damian Jakubik;
 16. Pani Urszula Jaworska;
 17. Pani prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska;
 18. Pani Magdalena Kołodziej;
 19. Pani Mecenas Eunika Książkiewicz;
 20. Pan prof. dr hab. Paweł Łuków;
 21. Pani prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska;
 22. Pan prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński;
 23. Pani prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska;
 24. Pani prof. dr hab. Marta Soniewicka;
 25. Pan prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski;
 26. Pani prof. dr hab. n. prawn. Monika Urbaniak;
 27. Pani prof. dr hab. n. med. Jan Walewski;
 28. Pani dr hab. n med. Aleksandra Wesołowska.

Opcje strony

do góry