Aktualnie znajdujesz się na:

Zakończenie naboru wniosków w Konkursie na Tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (ABM/2023/2)

W dniu 31 maja 2023 r. o godz. 12.00:59 zakończył się nabór wniosków w Konkursie na Tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej  (ABM/2023/2). Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem – w ramach naboru złożono 19 wniosków, na łączną wartość 568 067 781,13 zł. Kwota przeznaczona na dofinansowanie Projektów wyłonionych w ramach Konkursu wynosi 300 000 000,00 zł.

Liczba złożonych wniosków świadczy o trafnym przedmiocie zakończonego naboru, który odpowiadał na aktualne potrzeby i zainteresowania 23 ośrodków posiadających Centra Wsparcia Badań Klinicznych lub Onkologiczne Centra Wsparcia Badań Klinicznych.

Kolejnym etapem rozwoju CWBK/OnkoCWBK będzie utworzenie dla prężnie funkcjonujących jednostek infrastruktury wspierającej rozwój cyfryzacji Badań klinicznych oraz umożliwiającej maksymalne wykorzystanie danych zdrowotnych pacjentów i osób, które chciałyby włączyć się do szeroko zakrojonego programu rozwoju medycyny cyfrowej. Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej zrzeszone w Sieć Centrów Medycyny Cyfrowej z nadrzędną rolą ABM, docelowo w postaci Centrali Medycyny Cyfrowej ABM, będą służyły zarówno analizie danych w czasie rzeczywistym, wsparciu Badań klinicznych i opieki szpitalnej w obszarze rozwiązań cyfrowych, jak i analizie retrospektywnej.

Opcje strony

do góry