Aktualnie znajdujesz się na:

Trwa XI Zgromadzenie Ogólne Polskiej Sieci Badań Klinicznych, temat przewodni: Kontraktowanie badań klinicznych

W dniach 1-2 czerwca 2023 r. na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbywa się XI Zgromadzenie Ogólne Polskiej Sieci Badań Klinicznych (PSBK). W spotkaniu biorą udział przedstawiciele Agencji Badań Medycznych, Centrów Wsparcia Badań Klinicznych oraz Rady Biznesu.

Kluczowym tematem rozmów jest kontraktowanie badań klinicznych oraz identyfikacja wyzwań, które często towarzyszą temu procesowi. Uczestnicy skupili się na poszukiwaniu rozwiązań mających na celu przyśpieszenie tego procesu. Podczas dyskusji podkreślono, że sprawne przeprowadzanie negocjacji i szybkie zawieranie kontraktów badawczych jest kluczowe dla czasu rozpoczęcia badania klinicznego. Dodatkowo ABM, podniosła istotę korzystania z opracowanego wzoru umowy trójstronnej oraz zapowiedziała rozpoczęcie prac nad wzorem umowy czterostronnej.

Na spotkaniu poruszono również kwestie m.in. Naczelnej Komisji Bioetycznej, Centrum Wsparcia Sponsorów w ABM oraz elektronicznej dokumentacji medycznej.

Opcje strony

do góry