Aktualnie znajdujesz się na:

Powszechny program szczepień przeciw HPV – przewidywane skutki zdrowotne dla populacji oraz dla systemu ochrony zdrowia w Polsce

Zapraszamy do lektury raportu ABM pn. „Powszechny program szczepień przeciw HPV – przewidywane skutki zdrowotne dla populacji oraz dla systemu ochrony zdrowia w Polsce”. Przeprowadzona analiza miała na celu ocenę, jak wprowadzenie programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV może zmniejszyć obciążenie populacji Polski chorobami związanymi z tym wirusem – przede wszystkim rakiem szyjki macicy i innymi złośliwymi nowotworami HPV-zależnymi. To ważne, by optymalizować program szczepień i zachęcać do niego jak największą populację dzieci.

Chcemy by badania własne i analizy istotne dla systemu opieki zdrowotnej były ważną częścią działalności ABM – mówi dr Rafał Staszewski, Z-ca Prezesa ds. finansowania badań. To jedna z pierwszych analiz systemowych, jakie zamierzamy publikować w tym roku. Dokonaliśmy istotnej zmiany organizacyjnej wzmacniając Wydział Nauki i Ewaluacji. Chcemy by zawarte w analizach rekomendacje były także impulsem do podejmowania zmian wpływających na obszar zdrowia publicznego w Polsce. Zaczynamy od zwrócenia uwagi na problem szczepień HPV. Niezmiernie ważne jest, że mamy bezpłatne szczepienia, ale odsetek osób zaszczepionych jest bardzo niski. A wiemy jak ważne są to szczepienia w zapobieganiu raka szyjki macicy, jednego z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet w Polsce – dodaje dr Rafał Staszewski.

Jak pokazują doświadczenia części krajów, możliwe jest osiągnięcie wskaźnika ponad 90% wyszczepialności, do czego bezwzględnie powinniśmy dążyć wzmacniając edukację dzieci, rodziców oraz aktywnie angażując środowisko medyczne.

W przypadku raka szyjki macicy, odpowiedzialnego za około 73% przypadków zachorowań, kluczową rolę odgrywa wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 16 i 18, często przenoszony drogą płciową.

Aktualnie nie istnieją aktywne metody leczenia zakażenia wirusem HPV, jednak ryzyko jego wystąpienia można znacząco zmniejszyć poprzez szczepienia ochronne. W Polsce, szczepienia przeciwko HPV są jednym z głównych elementów prewencji nowotworów, zgodnie z Narodową Strategią Onkologiczną na lata 2020-2030.

Dostępne na polskim rynku szczepionki mogą potencjalnie uchronić przed około 54% przypadków nowotworów HPV-zależnych, co w skali roku oznaczałoby w Polsce o 4,6 tysiąca nowotworów mniej. Od 1 czerwca 2023 roku szczepionki te są dostępne bezpłatnie dla dzieci w wieku 12-13 lat w ramach powszechnego programu szczepień przeciw HPV.

Realizacja programu szczepień przeciw HPV wymaga współpracy społeczeństwa, personelu medycznego i organów decyzyjnych w systemie opieki zdrowotnej. Budowanie społecznego zaufania do szczepień jest kluczowym elementem maksymalnej redukcji zakażeń wirusem HPV w populacji Polski. Dlatego też, każdemu rodzicowi/opiekunowi zaleca się, aby skorzystał z powszechnego, bezpłatnego programu szczepień dla swojego dziecka, jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych.

Opcje strony

do góry