Aktualnie znajdujesz się na:

Let’s be GCP – cykl szkoleniowy dla studentów Uniwersytetów Medycznych

Dział Edukacji i Jakości w Badaniach Klinicznych Agencji Badań Medycznych od 2022 roku kontynuuje inicjatywę szkoleniową dla przyszłych specjalistów medycznych – studentów Uniwersytetów Medycznych, która ma na celu wprowadzenie w świat badań klinicznych oraz przedstawienie możliwości zawodowych w tej dziedzinie.

Podczas trwania cyklu szkoleń „Let’s be GCP”, studenci mają okazję zgłębić wiedzę na temat zasad dobrej praktyki klinicznej (GCP), procesu prowadzenia badań klinicznych oraz zapoznać się z najważniejszą dokumentacją badaniową. Dodatkowo, prezentowany jest personel medyczny niezbędny do skutecznego prowadzenia badań klinicznych. Omawiane są nie tylko perspektywy zawodowe, ale także obowiązki i wymagania poszczególnych stanowisk zespołu badawczego.

Przedstawienie personelu medycznego ma na celu zapewnienie studentom pełniejszego zrozumienia struktury zespołów badawczych oraz możliwości zawodowych w procesie prowadzenia badań klinicznych. Omówienie obowiązków zawodowych pozwala studentom na lepsze zrozumienie specyfiki pracy w tej dziedzinie.

W trakcie szkolenia studenci mają również okazję zapoznać się z działalnością oraz zakresem obowiązków Agencji Badań Medycznych, przedstawiany jest również zakres działań Polskiej Sieci Badań Klinicznych tworzących Centra Wsparcia Badań Klinicznych, jako dodatkowa perspektywa rozwijania umiejętności zawodowych.

Szkolenia cieszą się zainteresowaniem ze strony studentów, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach. Podczas szkoleń studenci zadają liczne pytania związane z tematyką badań klinicznych oraz perspektywami zawodowymi.

Dzięki uprzejmości rektorów Uczelni Medycznych, spotkania ze studentami są kontynuowane od 2022 roku. Dział Edukacji i Jakości w Badaniach Klinicznych realizuje cykl spotkań na czterech uczelniach medycznych rocznie. Spotkania te odbywają się online, w godzinach popołudniowych, tak by umożliwić studentom uczestnictwo pomimo ich zajęć dydaktycznych.

Zainteresowanie cyklem szkoleń "Let’s be GCP" potwierdza potrzebę edukacji studentów medycyny w obszarze badań klinicznych oraz rozwój ich zainteresowania tym obszarem. W obecnym roku również kontynuujemy  działania mające na celu poszerzanie wiedzy i świadomości studentów Uczelni Medycznych na temat badań klinicznych, jednocześnie dostarczając inspiracji i informacji na temat potencjalnych ścieżek kariery w tej dziedzinie medycyny.

Opcje strony

do góry