Aktualnie znajdujesz się na:

Badanie własne ABM nad używaniem substancji uzależniających

Czynnikiem ryzyka, który od 1990 roku powoduje najwyższą utratę lat życia w zdrowiu w Polsce jest palenie tytoniu. Co trzeci Polak pali tradycyjne papierosy codziennie.  Już niedługo Agencja Badań Medycznych planuje rozpocząć realizację badania własnego pn. “Analiza rozpowszechnienia i czynników związanych z używaniem wybranych substancji uzależniających w polskiej populacji”.

Badanie będzie prowadzone przez zespół ABM wraz z głównym badaczem, którym w projekcie będzie dr hab. n o zdr. Łukasz Balwicki, prof. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed i jego zespołem w skład którego wejdą tacy specjaliści jak m.in. profesor Dorota Kaleta z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi czy dr hab. Ewelina Chawłowska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Badanie własne prowadzone przez ABM będzie mieć na celu zebranie rzetelnych informacji wśród reprezentatywnej grupy polskiej populacji na temat używania przez nich nowych wyrobów nikotynowych takich jak elektroniczne papierosy czy też tytoń podgrzewany. Wynikiem projektu ma być kompleksowy opis stosowania nie tylko papierosów tradycyjnych, ale także nowych wyrobów nikotynowych.

Polska jest rynkiem szybkiej penetracji nowymi wyrobami przemysłu tytoniowego – szczególnie w grupie młodzieży i młodych dorosłych. Opieranie decyzji dot. polityki zdrowotnej przez władze publiczne na gruntowanej wiedzy i krytycznej analizie danych jest jednym z najważniejszych elementów decydujących o skuteczności podejmowanych działań. Przeprowadzenie rzetelnego, skrupulatnie przygotowanego badania pozwoli więc na zaplanowanie efektywnej polityki zdrowotnej. 

Opcje strony

do góry