Aktualnie znajdujesz się na:

Zakończenie naboru wniosków w Konkursie dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych (ABM2022/2)

W dniu 30 czerwca 2022 r. zakończył się nabór wniosków w Konkursie dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych (ABM/2022/2).  W efekcie złożono 22 wnioski na łączną wartość projektów 193 992 805,71 zł. Wszystkie wnioski zostały przekazane do oceny formalnej.

Wsparcie finansowe Agencji w ramach Konkursu ABM/2022/2 udzielane jest dla Projektów wymagających przeprowadzenia oceny zgodności, przy udziale jednostki notyfikowanej, dla:

    1. wyrobów medycznych klasy IIa, IIb, III,
    2. wyrobów medycznych przeznaczonych do diagnostyki in vitro klasy B, C, D.

Celem konkursu ABM/2022/2 jest wyłonienie Projektów, które w największym stopniu przyczynią się do wzrostu poziomu innowacyjności polskiego sektora wyrobów medycznych oraz które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności lokalnych rozwiązań na rynkach zagranicznych.

Opcje strony

do góry